- A + A
İran ile Sınır Ticareti İmkânı

Tarihin en önemli ticaret yollarından biri olan İpekyolu üzerinde konumlanan ve oldukça stratejik bir noktada bulunan İran, genç ve büyük nüfusu (81 milyon), gelişmeye açık olan sektörleri ve doğal kaynaklarıyla dünyanın en önemli ekonomileri arasında bulunmaktadır. Ticaret ve yatırım için büyük fırsatlar sunan ülkenin ekonomisi genel olarak doğal kaynakların ihracatına dayanmaktadır. Devlet ağırlıklı sanayi sektörü GSYİH içinde %12’lik paya sahiptir. Özel sektör yatırımlarının artırılması için teşvikler artırılmış ve yatırımlara rehberlik edecek kurumlar oluşturulmuştur.

Türkiye ile İran arasında yıllık ticaret hacmi 10 milyar dolardır. Bu miktarın 235 milyon dolarlık kısmı Gürbulak Sınır Kapısı’nda gerçekleşmektedir. Ülkemiz ağırlıklı olarak İran’dan petrol, doğalgaz ve petrokimya ürünleri ithal ederken sanayi ürünlerini ihraç etmektedir.