- A + A
Yenilenebilir Enerji Kaynağı Potansiyeli

İlde yapılacak biyogaz yatırımları için geniş bir pazar imkânı sunmaktadır. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda belirtildiği gibi tesiste üretilen elektriğin kendi kullanımları dışında 13,3 (ABD Doları cent/kWh) devlete satım garantisinin olması pazar olanaklarından birisidir.

İlde yaklaşık 352 bin büyükbaş ve 1 milyon 400 binden fazla küçükbaş hayvan varlığı bulunmaktadır. Yakın gelecekte yapılması planlanan Modern Besi Merkezi ile de biyogaz yatırımları için hammadde temini oldukça kolaylaşacaktır. Benzer şekilde büyükbaş hayvan varlığı açısından potansiyele sahip merkez köylerde çiftçiler bir araya getirilerek biyogaz üretimi için hammadde temini yaratılabilir.

Hayvan dışkısından daha yüksek miktarda metan gazı sağlayan mısır silajının yetiştiği ve yetişebileceği alanların varlığının hammadde temininde kullanılabileceği düşünülmektedir. 2017 yılı verilerine göre 5.010 dekar alanda 24.571 ton mısırlık silaj üretimi yapılmış olup söz konusu üretim rakamlarının artması beklenmektedir.

Biyogaz santrallerinde yaklaşık olarak %90 su, %10 hayvan ve bitki gübre/artıkları kullanılmaktadır. Bu sebeple tesisin sürekli ihtiyaç duyduğu suya yakınlık önem arz etmektedir. Fırat Nehri’nin önemli kollarından biri olan Murat Nehri Ağrı’dan geçmektedir.

Ağrı ovası düz yapısıyla inşaat masraflarını azaltıcı avantajlara sahiptir. Yatırım için müsait alanların kiralandığı bilinmektedir. Buna ek olarak kullanılmayan şahıs arazilerinin maliyetleri diğer şehirlere kıyasla oldukça düşüktür.

İlde köylüler besledikleri hayvanların dışkılarını biriktirerek kışın yakacak olarak yakmaktadır. Bu şekilde elde edilen ısı enerjisi biyogazın yakılmasıyla elde edilen enerjinin yalnızca %10’udur. Ayrıca bu durum oldukça sağlıksız bir ortam oluşturmaktadır.