- A + A
E-TUYS Sistemi

Daha önceden uluslararası yatırımcıların Türkiye’de kurdukları şirket ve şubeler tarafından Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne basılı halde gönderilen

  • Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu
  • Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Sermaye Bilgi Formu
  • Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Hisse Devri Bilgi Formu

dokümanlarının elektronik ortamda alınmasına yönelik çalışmalar tamamlanmıştır.

Doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin veri sisteminin daha kapsamlı hale getirilebilmesi ve güncel bilgilerin daha hızlı temin edilmesi amacıyla geliştirilen ve Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla söz konusu formlarda yer alan bilgiler sadece elektronik ortamda alınacaktır. Böylece söz konusu formların kâğıt ortamında alınması uygulamasına son verilmiştir.