- A + A
Şube
  • Hissedar yoktur.
  • Bağımsız bir tüzel kişi değildir. Süresi ana şirketin süresiyle sınırlıdır.
  • Sermaye koşulu bulunmamaktadır; ancak şube faaliyetleri için bir bütçe ayrılması makul olacaktır.
  • Şube, sadece ana şirket ile aynı amaçlar için kurulabilir.
  • Şube kârının ana şirkete iade edilmesine izin verilir. Merkeze aktarılan şube kârı %15 oranında temettü stopaj vergisine tabidir. Bu vergi, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları uyarınca düşürülebilir.